jablko

Ukrajina dnes a zajtra

Ukrajinskú spoločnosť čakajú po februári 2014 veľké zmeny. To čo sa udialo je len začiatok tých zmien. Čo sa bud diať teraz? Ako sa bude prerozdeľovať moc? Spýtali sme sa preto osobností v Čechách a na Slovensku tri otázky ktoré nám pripadajú zásadné.

Chceli by sme sprostredkovať názory ľudí, ktorí so spoločenskými zmenami majú skúsenosti. Ľudí, ktorí boli v centre diania, keď sa zmeny diali u nás. Ľudí, ktorých názory si tu u nás na Slovensku a v Čechách vážime. Za odpovede ďakujeme Jiřine Šiklovej, Petrovi Zajacovi, Alexandrovi Tomskému, Jane Dubovcovej a Fedorovi Gálovi.


Jiřina Šiklová

Česká sociologička a publicistka. Podpísala Chartu 77. V roku 1981 bola väznená za pašovanie nelegálnej literatúry. Po roku 1989 bola pozvaná znovu prednášať sociológiu, iniciovala založenie Katedry sociálnej práce na FF UK v Prahe. Založila tiež Centrum a knižnicu Gender Studies. V roku 1995 získala ocenieni Žena Európy za svoj prínos integrácie Európy. V roku 1999 jej prezident Václav Havel udelil Medailu za zásluhy I. stupňa.

 • Na čo by si mala dávať občianska spoločnosť na Ukrajine pozor v týchto dňoch a týždňoch?

  Obávám se, že na Ukrajině není dostatečně rozvinutá občanská společnost.Tedy malé organizace vytvořené „zdola“, které by mohly pomalu převzít organizaci společnosti, připravit volby. V České republice existovala celá sít občanských iniciativ již před stopadetáti lety (Sokol, Orel, skauting, místní spořitelny a pojištovny, hasičské spolky, vlastenecké spolky a knihovny) a přesto nám JEN po 40 letech totalitního režimu chyběly tyto organizace a politické strany chybí dodnes. Znovu se musely vytvářet. Občanská společnost, tedy NGO budou chybět na Ukrajině.

 • Ako je to s populizmom po takýchto "revolúciách"?

  Po každém převratu je třeba hledat program. Svržení předchozí vlády není programem. Demokratický systém se musí vytvářet postupně, pomalu a nespokojení lidé budou chtít, aby dosažené změny byly rychlé a radikální. A aby ti, co zavinili marasmus, byli potrestáni. Tím si jenom další, možní vůdci ušpiní svoji pověst.To nepůjde rychle. Rychle je možné získat lidi jen dalším populismem a jejich naštváním.

 • Čo je najväčším nebezpečenstvom na Ukrajine?

  Přála bych Ukrajincům, aby našli svoje nové vůdce, ale ne „Führery“. Bohužel lidé na náměstích nejvíce slyší na radikální hesla.To nepřispívá k vytváření demokratického systému. Je pak snadné, aby takové „pseudoradikály“ podpořila nějaká skupina rozbíjením výkladních skříní a to může být důvodem po volání po pořádku, tedy zásahu třeba i mezinárodní pomocí. S tím máme my, občané Československa a dnes České republiky svoje „smutné zkušenosti“, kdy nás okupovala vojska Varšavské smlouvy v srpnu l968 a Rudá armáda zde zůstala dalších 20 let. Demokracie je dlouhodobý proces a začíná „zdola“ a politické strany se teprve z tohoto systému mají vytvářet. Přála bych Ukrajině, aby našla svého Václava Havla, tedy člověka, který by měl prestiž a úctu doma i v zahraničí a nebyl spojen se žádnou skupinou předchozích politiků.


Peter Zajac

Slovenský literárny vedec a politik, bývalý poslanec národnej rady Slovenskej republiky. Je emeritným profesorom na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne. Bol zakladajúcim členom Verejnosti proti násiliu.

Odpoveďou na otázku zrelosti ukrajinskej revolúcie bude, do akej miery sa bude vedieť vyvarovať chýb po oranžovej revolúcii v roku 2004 a najväčšej z nich, neriešiteľnému vnútornému konfliktu medzi jednotlivými politickými zložkami, ktoré viedli k jej koncu. Bude to odpoveď na otázku, či a ako bude vedieť politická elita nasmerovať Ukrajinu do volieb v máji 2014 a ako bude politická elita, ktorá vzíde vo voľbách víťazne z dnešnej revolúcie spravovať jej výsledky v nasledujúcich rokoch – či bude Ukrajina schopná vytvoriť moderný politický národ z viacerých etník, udržať celistvosť Ukrajiny, riešiť enormné ekonomické problémy, vytvoriť a ukotviť rozvinutý demokratický politický systém, smerovať do Európskej únie a zároveň zachovať vyvážený vzťah s Ruskom. My už na základe vlastnej štvrťstoročnej skúsenosti vieme, že je to práca na desaťročia s neistým výsledkom.


Jana Dubovcová

Verejná ochranyňa práv a bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Kvôli kandidatúre do Národnej rady SR v roku 2010 rezignovala na svoje postavenie sudkyne. V roku 2009 dostala ocenenie Biela vrana, ktoré udeľuje Aliancia Fair-play a Via Iuris.

 • Na čo by si mala dávať občianska spoločnosť na Ukrajine pozor v týchto dňoch a týždňoch?

  Od roku 1918 sme prešli toľkými zmenami, a hoci nás dejiny majú učiť, predsa je ťažké vysypať z rukáva odpoveď, čoho sa má občianska spoločnosť na Ukrajine v tejto etape diania vyvarovať. Prežili strašné veci. Ale pokúsim sa: Najmä asi chaosu pri preberaní moci , rýchlych a nekompromisných riešení, živelného hľadania a odhaľovania a trestania nepriateľov a netrpezlivosti, to totiž vždy otrasie spoločnosťou deštruktívnym spôsobom a niekedy otvorí dvere ďalšej diktatúre. Aj keď je to ťažké, treba uchopiť moc čo najskôr, ale politicky korektnou cestou. A hľadať verejnú podporu pre nový vládny program. Veľmi si prajem, aby to dobre dopadlo. V tejto fáze je mimoriadne dôležitá sloboda tlače a otvorenosť krajiny.

 • Ako je to s populizmom po takýchto "revolúciách"?

  Populizmus je hrozbou vždy a v časoch, ktoré práve prežívajú ľudia na Ukrajine je možnosť, že ľudí očarí svojimi úžasnými, jednoduchými, príťažlivými a jedine správnymi riešeniami nejaký populista veľmi veľká. Veď ani my a dokonca ani v lepších časoch sme neboli a nie sme voči populistom imúnni. Aj preto je dôležitá sloboda slova, otvorenosť krajiny, ale aj transparentnosť materiálnych zdrojov ľudí, ktorí práve vstupujú do politickej súťaže, poznanie spoločnosti, v ktorej boli doteraz „doma“, ich priateľov, životopisu, zázemia, o tom všetkom by sa verejnosť mala dozvedieť čo najviac pravdivých informácií.

 • Čo je najväčším nebezpečenstvom na Ukrajine?

  Občianska vojna.


Alexander Tomský

Český politológ a vydavateľ, prekladateľ z angličtiny a češtiny. Profesor sovietologie a európských politických dejín. V rokoch 1981–1990 šéfredaktor exilového vydavateľstva Rozmluvy. Pracoval ako politológ v ústave Keston College.

Ukrajinou prochází starobylá politická a kulturní hranice od rozdělení Římského imperia na východní a západní (330) a pozdějšího rozdělení křesťanstva, schizma (1053), které se dnes projevuje dvěma nacionalizmy. Podobný proces provázel rozpad Jugoslávie. Východ má politickou představu duchovní a politické moci v osobě osvíceného vládce, jenž zajistí pořádek, právo a spravedlnost. My v západní Evropě víme, že takový vládce neexistuje a hledáme liberální pluralitní kompromis. I báťuška Putin bude brzy nenáviděn. Buď vidina západní životní úrovně zvítězí ve východní části země, nebo se Ukrajina rozdělí. Pomohla by velká finanční pomoc Západu. Těžko radit, co mají lidé dělat i populizmus je tu dvojí. Velký charizmatický vůdce se zřejmě nenajde.


Fedor Gál

Politik, sociolog, prognostik, dokumentarista a vydavateľ. Bol zakladajúcim členom Verejnosti proti násiliu a zakladajúci člen Nadácie Milana Šimečku, ktorá sa venuje najmä menšinám. Od roku 2009 sa venuje hlavne filmovej dokumentaristike. Okrem filmu Krátká dlouhá cesta, ktorý je príbehom poslednej cesty jeho otca z koncentračného tábora je to tiež dokument Dobré ráno Slovensko o udalostiach Novembra 1989 a multimediálny projekt „Pro Natálku“. V súčasnosti pracuje na projekte Vrba – Wetzler Memorial.

 1. Na čo by si mala dávať občianska spoločnosť na Ukrajine pozor v týchto dňoch a týždňoch?

  Na infiltráciu deštruktívnymi a nekompatibilnými ľuďmi. Najodolnejšie partie vznikajú na základe dlhodobejších vzťahov, vzájomnej dôvery a spoločných záujmov.

 2. Ako je to s populizmom po takýchto "revolúciách"?

  Prichádza v druhej vlne, keď už je takzvane „vyhraté“. Vtedy začína dominovať vidina osobného profitu a ideologické videnie sveta.

 3. Čo je najväčším nebezpečenstvom na Ukrajine?

  Boj o pozície v nových štruktúrach moci. Pozitívne naladení ľudia by sa mali uchádzať o miesta v zastupiteľských orgánoch, v médiách… inak ich obsadia hajzli.

Tento článok ste mohli čítať, lebo sa venujeme témam, ktoré považujeme za dôležité, témam, ktoré máme radi.
Pomôžte nám pokračovať v tom.

Podporte nás


Späť na tému Ukrajina