jablko

Dni s Antonom Srholcom

Pred pár rokmi som sa stretával s Antonom Srholcom aby som zaznamenával jeho všedné. Dni. Navštívil som s ním jeho rodnú Skalicu, stretli sme sa pri krste aj ekumenickej bohoslužbe, na Pohode, pri pamätníku obetí komunizmu v Devíne, ale aj v jeho kuchyni, či v Resotách, domove, kde sa stará o chlapov bez domova.

Text a video: Jakub Kratochvíl


Anton Srholec o Jáchymove

Tóno Srholec navrhol natočiť video v prostredí podobnom Jáchymovskému väzeniu. Spomenul si na zahádzanú pivnicu, obliekol si staré šaty a začal hovoriť.


Srholec na rodinnom obede

Pre rodinu v Skalici bol Anton Srholec strýko z Bratislavy „ktorý nevychováva“. Tak sa správal aj vo svojom povolaní.


Rozprávanie Antona Srholca o rodnej Skalici

Keď si jeho spolužiaci, rovesníci zakladali rodiny v Skalici, pracoval Anton Srholec v Jáchymove v bani. Ako si spomína na Skalicu svojho detstva? Ako v nej nažívali rôzne náboženstvá? A ako priblížiť vieru nie len Skaličanom v tejto dobe?


Stretnutie so sestrou

Anton Srholec na návšteve u svojej sestry v Skalici spomínal na časy v Jáchymove, jeho sestra zas na to ako to prežívala rodina. V skutočnosi za ňou prišiel kvôli kľúčom od nepoužívanej pivnice, kde sme boli točiť ďalšie video.


Rozprávanie Antona s bratom Michalom v skalickom vinohrade

Na začiatku leta v  roku 2013 sme sa Tonom Srholcom vybrali do rodnej Skalice pozrieť jeho súrodencov. Najprv sme navštívili domácnosť, vinohrad a pivnicu brata Michala. Rozprávali sa o rodinnej histórií, aj o zlyhávaní autorít. Také súrodenecké reči.


2% venujtre ich deťom


Srholec o tejto dobe

Anton Srholec si v kostole v Bratislave pripomenul tistíce Slovákov, ktorí boli protiprávne a násilne odvlečení na nútené práce do gulagov v Sovietskom zväze. Potom - pri čistení auta o námrazy - hovoril o tom, prečo mladí ľudia o takéto spomienkové akcie nemajú záujem a neskôr sa pri ňom pristavili traja páni. Je to len jeden záber, ale je v ňom mnoho podstatného a prínosného pre dobu, ktorú žijeme.


Pana Mária v evanjelickom kostole

Časť kázne Antona Srholca z ekumenickej bohoslužby z bratislavského evanjelického kostola, ktorú mal spolu s Annou Polckovou a Danielom Pastirčákom. Hovorí v nej aj o pôvode Sviečkovej manifestácií, ktorá začínala v evanjelických kostoloch.


Hosťujúci krstiteľ

Anton Srholec nemá farnosť, ani nežije v kláštore, ak niekto chce aby mu pokrstil dieťa, sú farnosti, ktoré mu kostol požičajú. Takto to vyzeralo v jedno zimné dopoludnie v roku 2013.


Popolcový štvrtok s Antonom Srholcom

Prvýkrát sme sa takto stretli vo štvrtok po popolcovej strede. Antonio, keďže deň pre tým nemohol prísť na popolcovú stredu za svojimi chlapmi, dával popolec vo štvrtok. Ten ďeň, deň Sv. Valentína v roku 2013 vyzeral takto.

Tieto videá ste mohli pozerať, lebo sa venujeme témam, ktoré považujeme za dôležité, témam, ktoré máme radi.
Pomôžte nám pokračovať v tom.

Podporte nás