jablko

Rodina

Na rodinu sa dá pozrieť z rôznych uhlov a z rozdielnych vzdialeností. Ako sa na rodinu pozeráme keď vzniká, keď pokračuje, keď niekto rodinu opustí, na chvíľu, navždy. Rodina môžu byť mnohí ale aj dvaja. Aké je to do rodiny prijať dieťa, aké je to dieťa stratiť. Ako vidia rodinu deti, ako starí ľudia.


Rodičia za slušné Slovensko

Nasledovné slová odzneli 15.4. 2018 na Námestí SNP v rámci zhromaždenia za slušné Slovensko. Na pódiu stáli: Sandra Štasselová, Radana Hvorecká, Verona Michalová a Anna Kratochvílová.
Celý príhovor →


Čo sa stane s láskou po smrti?

Plamienok vznikol ako detský domáci hospic, ktorý sa staral a stará o deti s neliečiteľným a život ohrozujúcim ochorením. Lekári, zdravotné sestry a sociálni pracovníci navštevujú deti a ich rodiny v ich domácom prostredí a ponúkajú im odbornú a ľudskú pomoc. Plamienok neostával po úmrtí dieťatka s rodinami v pravidelnom kontakte. Pracovníci vnímali však, že sa rodiny prirodzene nemajú dobre a začali hľadať spôsob, čo viac by pre ne mohli urobiť.
Celý rozhovor →


Aj dnes 3 deti

Podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je v posledných rokoch umiestnených do detského domova viac ako 1000 detí. V priemere sú každý deň do detského domova umiestnené 3 deti. Strácajú potrebný kontakt so svojimi rodičmi a dostávajú sa do zariadení, kde za ne zodpovednosť a starostlivosť preberá štát.
Celý článok →


Lekár detského hospicu: „Ľudia si myslia, že je táto práca o smrti. Ale podľa mňa je hlavne o živote. Hoci je krátky.“

Ondrej Kysel pracuje pre Plamienok dva a pol roka ako lekár nevyliečiteľne chorých detí. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave. V rozhovore vysvetľuje, ako sa dokázal vzdať pocitu, že ako lekár bude zachraňovať životy a liečiť, čo je prácou lekára v Plamienku a aj to, čo je pri tejto práci najťažšie. Má 27 rokov.
Celý rozhovor →


Riaditeľka detského domava: „Domovy sme chceli zrušiť. V tejto krajine sa to však nedá“

Renáta Matejová po trojročnej praci detskej sestričky vyštudovala špecálnu pedagogiku. Po sedemročnej rodičovskej dovolenke, nastúpila do Návratu, ktorý v tom čase tvorili traja nadšenci. Po štrnástich rokoch zmysluplnej práce v mimovládnom sektore prešla do štátneho detského domova, kde pracuje pät rokov na pozicií riaditeľky.
Celý rozhovor →


Františkán ~ Hodinár / časozberný rozhovor

S františkánom Rajmundom sa stretávame už niekoľko rokov. Väčšinu spoločného času sme strávili vo vežiach kostolov pri hodinách a zvonoch, alebo v kláštornej dielni pri opravách ručičiek a ozubených kolies. Lozili sme na po vežiach keď snežilo aj v horúcom lete.
Celý časozberný rozhovor →


Na onkológiu som šla s vedomím, že zvládnem utrpenie detí, za predpokladu, že môžem pre ne čosi urobiť

Po rokoch práce na detskej onkológií založila detský hospic Plamienok, vďaka ktorému môžu nevyliečiteľne choré deti prežiť život doma, v kruhu svojich najbližších. Mária Jasenková. Rozprávali sme sa o jej detstve, viere, o vlastnom svete, o tom, ako sa dá práca s nevyliečiteľne chorými deťmi ustáť.
Celý rozhovor →


Láska je kľúčová, ale odborná pomoc je pre náhradné rodiny dôležitejšia, ako by sa javila

Pred dvadsiatimi rokmi založil s kamarátmi občianske združenie Návrat, ktoré sa venuje rodinným formám starostlivosti o opustené deti, pomáha rodinám v kríze a presadzuje systémové zmeny v oblasti sociálnoprávnej ochrane detí. Hlavným poslaním Návratu je, aby bolo stále menej detí v domovoch a stále viac detí v rodinách. Za viac ako dvadsať rokov sa mu s kolegami a kamarátmi podarilo mnohé v tejto oblasti zmeniť k lepšiemu, no stále sú pred nimi nové výzvy; práca s verejnosťou i politikmi či vzdelávanie odborníkov. Marek Roháček.
Celý rozhovor →


Teraz sa na mňa niekto podobá

Krátko po tridsiatke si myslíte, že máte základné hodnoty a názory ako tak sformulované. Potom sa však porozprávate s devätnásťročnou Máriou Michalovou a zistíte, že máte čo doháňať. Skúsenosť je nenahraditeľná. Čo je rodina, a čo pre vás znamená? Aké je to priviesť na svet dieťa? Prečo sa nehnevať na matku, ktorá vás dá do domova? Prečo niektoré adoptované deti nepríjmu svoju novú rodinu? S Maruškou sme sa rozprávali viackrát, pred tým než Mia prišla na svet, aj potom, keď sa už na Marušku podobala.
Celý rozhovor →