jablko

Mesiac bez domova

Mesiac bez domova

My všetci sme jedna spoločnosť a sme za seba, za ňu zodpovední. Nám na sebe musí záležať, a preto aj na situácii a životoch ľudí bez domova. Depaul Slovensko, Divadlo bez domova, OZ Vagus a Proti prúdu pripravili Spoločenskú objednávku o ktorej nevyhnutnosti hovoria kompetentné samosprávne a štátne inštitúcie, pri zdôvodňovaní svojej ne-činnosti v otázke bezdomovectva.

Aby táto Spoločenská objednávka mohla byť reálna a pochopená, je nutné klásť si otázky, ktoré sa bezdomovectva bezprostredne týkajú; kto sú to, ľudia bez domova? ako sa udeje, že sa človek dostane na ulicu? s akými problémami sa potýka a zápasí? aké náročné až nemožné je za súčasného legislatívneho a výkonného stavu dostať sa z tejto hraničnej a často dlhodobej situácie? kto s nimi pracuje a kto by mal? aké sú možnosti riešenia ich situácie?

Práve preto spomínané neziskové organizácie a občianske združenia pripravili Mesiac bez domova a prostredníctvom neho chcú priblížiť svoju priamu skúsenosť s prácou s ľuďmi bez domova, na základe ktorej dokážu pomenovať ich potreby a sprostredkovať spôsoby riešenia problémov s bezdomovectvom spojených. Prijmite pozvanie na pripravované debaty a udalosti.

5.12.

Dojmy z festivalu Error

Divadelníci zo Slovinska, Španielska a Turecka hovoria o tohtoročnom festivale Error. Nás najviac zaujalo Arménske-Turecké predstavenie Beyond borders.

26.11.

Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR 2014

Jediný festival v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia bez domova a iné marginalizované skupiny obyvateľstva. Vytvára priestor, kde môžu umelecké skupiny zo zahraničia prezentovať divákom originálne divadelné inscenácie. Zviditeľňuje rôzne sociálne témy, pomáha odbúravať stereotypy, ktoré voči ľuďom bez domova existujú, prispieva k odstraňovaniu xenofóbnych prejavov, nacionalizmu a rasovej neznášanlivosti. Festival ERROR je alternatívou, ktorej existencia vyvažuje mainstreamovú konzumnú kultúru.

19.11.

Noc Vonku

Sergej Kára z Vagusu hovorí o tom, čo dal ľuďom minuloročná Noc Vonku, ale aj o tom, aký bude program tej tohtoročnej z 20. na 21. novembra.

14.11.

Divadlo utláčaných - Primeiro Passo

Divadlo utláčaných je metóda, ktorú vytvoril brazílsky divadelník Augusto Boal pri umeleckej práci s najchudobnejšími v ghetách Sao Paula. Metóda využíva divadelný jazyk ako prostriedok k nachádzaniu možných alternatív napr. pri riešení konfliktov, snaží sa o reflexiu aktuálnej situácie a tým smeruje k sociálnej zmene, ale súčasne je aj zábavou. Herci a herečky Divadla bez domova pomocou tejto metódy prinášajú na javisko osobnú skúsenosť s útláčaním, ktorú zažili počas života nielen na ulici.

12.11.

Zatúlaný gombík

Kniha Zatúlaný Gombík pochádza z pera autoriek Zuzany Csontosovej a Niny Beňovej. Je o zatúlanom psíkovi, ktorý opisuje život na ulici a pomáha deťom ale i dospelým pochopiť, ako sa človek ocitne bez domova a čo musí každý deň prekonávať, aby sa z ulice dostal späť. Okrem rozprávkového príbehu čitatelia nájdu v knihe interaktívne úlohy pre deti, otázky a odpovede z besedy detí s predajcami Nota bene a mnoho zaujímavostí. Autorkou ilustrácií je Daniela Olejníková.


Pokračovať na tému Ľudia bez domova →