jablko

Dana Němcová pre Hedvigu Malinovú

Dana Němcová je psychologička, disidentka, jedna z prvých signatárov Charty 77 a jej hovorkyňa. Po roku 1989 bola poslankyňou za Občianske fórum. V roku 1998 jej bolo udelené štátne vyznamenanie Medaila za zásluhy I. stupňa. Venuje sa psychologickej a právnej pomoci pre utečencov.

Vyjadrite aj vy podporu Hedvige Malinovej

Všetky správy podliehajú moderovaniu, preto sa Vaša správa v zozname neobjaví ihneď. Ak však zachovávate bežné princípy slušnosti a podpíšete sa plným menom, určite bude na stránke onedlho zverejnená.


Pokračovať na jablko →